Waldhäus'l e. V.

Waldhäus'l e. V.

Sdružení

Dětské zařízení bylo rodiči dětí z Eichgrabenu vybudováno v polovině 50 let. V roce 1991 se stal volným nositelem spolek AG Vorschulkind (dítě), který byl založen v Žitavě po politickém převratu v roce 1990 a stanovil si jako hlavní cíl provoz „dětského domu" (mateřské školy).

Získáním finančních prostředků od státu a obce, které obstaralo výhradně představenstvo spolku, mohla být v roce 1993 provedena vyhovující přestavba. Od roku 1998 nese sdružení jméno „Waldhäus´l e.V.”.

Představenstvo

řídí jménem svých členů sdružení, které má zakotveno jako hlavní účel přinášet prospěch idilicky položenému „dětskému domu".Dodatečně chce sdružení také nabízet veřejně činnou práci. Chtěl by také dětem i rodičům stát po boku a pomáhat v otázkách výchovy a při  problémech, různého zaměření. Představenstvo využívá různých projektů, které jsou v obměnách navrhovány a slouží k tomu, aby byla využita možnost nabídky prací s veřejností. K tomu pak jsou zvány dodatečně i děti, které nenavštěvují náš „dětský dům". Tím mohou také děti z blízkého okolí, ale také z přilehlých obcí, naše dodatečné nabídky využívat.

Partner und Förderer: