Rodinná schránka

Rodinná schránka je základnou pro děti, rodiče & pedagogy/pedagožky k poskytnutí podnětů ke společné organizaci volného času, provádění experimentů, hraní a rýmování, a tím k vzájemnému probuzení zájmu – také ven za hranice.

Experimenty a nápady k bádání pro děti

Objevujte a bádejte společně s vašimi rodiči! Zde najdete nápady ke zkoumání, podněty a materiály.

Ovce a vlk

Děti si mezi sebou zvolily jednoho pastýře (ovčáka) a jednoho vlka. Ostatní byly ovce. Pastýř (ovčák) stál na jedné straně a asi 20 metrů na druhé straně stály ovce. Vlk stál uprostřed. Pak následoval dialog mezi pastýřem (ovčákem) a ovcemi.
Ovčák: “Ovečky, ovečky, pojďte domů!”
Ovce: “Nemůžeme!”
Ovčák: “Proč?”
Ovce: “Kvůli vlkovi!”
Ovčák: “Kde je vlk?”
Ovce: “Běhá v lese!”
Ovčák: “ Ovečky, ovečky pojďte domů!”
V tento okamžik běžely ovce k ovčákovi a ovčák k nim.
Vlk vyskočil z úkrytu a zkoušel ovce chytit.
Ovce, které chytil, se staly jeho pomocníky a chytaly s ním v dalším pokračování hry.

Žáby

Hra se hrála v párech a představovala skákající žábu. Dvě děti, většinou chlapci, se k sobě obrátily zády. Děti se držely pevně přes lokty, v mírném podřepu skákaly.

Kolečko

Opět se hrálo v párech. Byla to imitace jízdy s kolečkem. Páry utvořily dvojřad. “Kolečka” se snažila “projet”co nejrychleji vyznačenou trasu.
Děti, které držely nohy druhého dítěte, volaly: “Kolečka na prodej!” …

Říkadla a hry

Během našeho projektu jsme hráli venku různé tradiční německé a české hry. Při tom děti ukázaly, jaké báječné nápady mají. Tak se stává jazyková podpora v nejopravdovějším smyslu dětskou hrou!
Hraní s říkadly podporuje zaměstnání se zvukovou stránkou řeči a tím fonologické povědomí (Kieschnick 2016). Ale podívejte sami a hrajte s námi…

Jdeme na fotosafari – v učební dílně „Truhla objevů“ v Oderwitz!

Vybaveny digitálním fotoaparátem se děti vydávají hledat detaily pro novou webovou stránku. Tak se učí na základě určitých charakteristických atributů rozpoznávat maličkosti a dozvídají se podrobnosti o designu webové stránky.
  • několik digitálních fotoaparátů
  • počítač
  • projektor
  • mediální gramotnost: kritické zkoumání médií, mluvení o médiích a jejich funkcích, rozpoznávání médií jako něčeho lidmi vytvořeného
  • kreativní dovednosti: aktivní tvorba médií a s médii
  • kognitivní kompetence: používání médií
  • jazykově-komunikační kompetence

Rozhovor na téma Domovská stránka
Než odcházíme s dětmi na fotosafari, hovoříme
o aktuální domovské stránce Waldhäuslu (Lesního domku) a prohlížíme si ji.
Vyprávíme dětem, co znamená fotosafari a o co při tom jde – totiž o pozorování a fotografování většinou exotických zvířat.

Provedení

Jde se na to!

Vybaveny podle možnosti jedním nebo více digitálními fotoaparáty se děti vydávají na fotosafari učební dílnou, resp. blízkým okolím mateřské školky. Úkolem dětí je fotografovat detaily: lupy, pinzety, akce, aktivní děti při hraní, převleky, loga, stoly, psací stroje atd. Děti, které v ruce právě žádný fotoaparát nedrží, mohou pomáhat fotografům a fotografkám tím, že je upozorňují na zajímavé objekty. Každé dítě smí fotoaparát alespoň jednou obsluhovat.

 

Reflexe a prezentace

Fotky se následně uloží v počítači a jsou společně prohlíženy a prodiskutovány:

Klíčové otázky: Kde všude a jaké detaily jsme objevili? Bylo to těžké objevit? Museli jsme dlouho hledat? Jaký pokus tě zajímá? Proč? Co můžeme ve všech experimentech objevit? Co je společným znakem v učební dílně (barevná úprava, nápisy a loga, jeden výrobek stojí středem, je vidět jedno balení atd.)? Která reklama se ti nejvíce líbí, a která nejméně? Proč? Která reklama je zvláště nápadná? Proč?